Официална страница

Проект Храмът на родовата памет

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

ИМОТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

1 гр. София, бул. „Витоша” № 4, стая № 307, ет. 3 16,00 м2 АПДС № 08072/12.10.2012г.
2 гр. София, бул. „Витоша” № 4, стая № 309, ет. 3 16,70 м2 АПДС № 08072/12.10.2012г.
3 гр. София, бул. „Витоша” № 4, стая № 414, ет. 4 11,00 м2 + балкон 1,80кв.м. АПДС № 08072/12.10.2012г.
4 с. Пауново, м. Церака, Общ. Ихтиман, имот №000107, застроен със сграда 5 695,28м2 на цялата сграда АДС №57/2004 г.
10 гр. Годеч, пл. „Република” №1, кв. 136, УПИ I помещение Стая №1,2,3, ет.2: 4 стаи и зала, санитарен възел, коридор 306,50 м2 АДС №4848/13.06.2013г.
next
prev

demoob

logoproekt15072015

 

 

                               

Статии

Търсене

Избор на език

Областен управител

Предстоящи събития

16 февруари 2016 г.- вторник

11.00 часа гр. Ботевград, читалище „Христо Ботев“

Бизнес закуска – Информационна среща на тема: „Възможностите за финансиране и кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове за България за периода 2014-2020 г.” с представители на фирми от общините: Ботевград, Правец и Етрополе.

17 февруари 2016 г.- сряда

14.00 часа гр. Костинброд, читалище „Иван Вазов“

Участие на експерти от Областна администрация в Общо събрание на Регионалното депо за твърди битови отпадъци-Костинброд.

18 февруари 2016 г.- четвъртък

14.00 часа Заседателна зала на ОА-V етаж

Работна среща със собствениците и ползватели на язовири и водни обекти на територията на Софийска област във връзка с предстоящото пролетно снеготопене.

Времето

Анкета

Как оценявате зимното почистване на пътищата във Вашата община?