Официална страница

Проект Храмът на родовата памет

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Logo Програма

 

1new

3new

2new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София

Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година беше приет на днешното извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София.
Avik 666
Членовете на Общото събрание и Управителя на „ВиК“ ЕООД-София г-н Никола Нитов бяха приветствани от Областният управител на Софийска област. Г-жа Росица Иванова, която е и председател на Асоциацията, даде начало на заседанието, запознавайки участващите с предвидения дневен ред, и премина към работата по точките от него.
Avik888
Членовете на Асоциацията бяха запознати с новото процентно разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК, направено след присъединяването на община Ботевград към обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-София, след което приеха решение относно препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета  на Асоциацията за 2017 година. 
Avik 222
Председателят на Асоциацията даде думата на г-н Никола Нитов, който запозна членовете на Общото събрание с бизнес плана на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година, като обърна внимание на инвестиционната програма на дружеството. По думите на г-в Нитов, предстои тя да бъде детайлизирана и изпълнението на дейностите, предвидени във всяка община, да бъде разпределено по години. В обобщение Управителят на „ВиК“ ЕООД-София изтъкна, че заложеното в бизнес плана за 2016 година ще бъде изпълнено, а инвестиционната програма – вероятно и преизпълнена.
В последвалата дискусия след доклада на г-н Нитов, на свой ред кметовете на общини поискаха някои разяснения относно заложените в бизнес плана капиталови разходи на ВиК оператора, както и информация за плановете му за финансиране на проекти във водния сектор, с които общините възнамеряват да кандидатстват по новите Европейски фондове и програми.
Avik 777
В тази връзка г-жа  Иванова за пореден път подчерта, че общините от Софийска област ще имат право на кандидатстване с ВиК проекти, след като цялата територия на региона е консолидирана в Асоциацията по ВиК. С 20 гласа „За“ Общото събрание на АВиК съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година.
В края на извънредното заседание на кметовете и представителите на общините-членки бе представена справка относно вноските им към Асоциацията, чийто размер предстои да бъде намален, за периода след присъединяването на община Ботевград. Стана ясно още, че до настоящия момент, за 2016 г., единствено общините Своге, Златица, Етрополе и Антон нямат финансови задължения към Асоциацията.
В края на извънредното заседание Областният управител информира членовете на Общото събрание за постъпило инвестиционно предложение за изграждане на мини ВЕЦ на територията на община Етрополе, което ще бъде предложено за обсъждане на бъдещи заседания на Асоциацията по ВиК, след съгласуване с МРРБ.

Започнаха строително-монтажните работи по НПЕЕМЖС и в община Правец

През месец юли започна изпълнението на строително-монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на пет блока в ж.к. „Север“ в град Правец. С това Правец се присъедини към общините, започнали същинската част от изпълнението на Програмата.

Ремонтни дейности към момента се извършват в блокове с номера 110, 201, 205, 210 и 306 в жилищния комплекс, като най-напред дейностите предвиждат поставяне на фасадна топлоизолация.

Припомняме, че строителните дейности по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност за Софийска област стартираха от община Златица, а първият договор за целево финансиране беше финализиран през месец март 2015 година за блок в община Етрополе. Към момента най-голям брой сключени договори за целево финансиране по програмата има в община Самоков - 17.

Областният управител участва в семинара „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р. България“ в Долна баня

Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова бе официален гост на семинара „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р. България“. Събитието се организира от Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“, а негов домакин бе община Долна баня. Мероприятието е насочено към общините от Софийска област и цели да разясни и дискутира рисковете, заплахите и начините за превенция и противодействие на терористични атаки, както и добрите практики, които се прилагат в тази посока в регионален и международен план. В семинара взеха участие и представители на общини от област Кюстендил и област Пазарджик.

D BANQ 111

Семинарът откри г-н Ергин Емин – Изпълнителен директор на АБГР, който представи целите и програмата на мероприятието, които са част от изпълнението на целите на Асоциацията в помощ на българските общини. Г-н Емин поясни инициативите и аспектите на взаимодействието, които осъществява АБГР с Министерството на вътрешните работи за превенция на тероризма у нас.

D BANQ 222

Приветствайки организаторите и участниците, Областният управител изрази задоволството си от факта, че Софийска област в лицето на община Долна баня, е домакин на семинар, посветен на превенцията и противодействието на терористични атаки, като определи форума като изключително навременен, а темата - актуална, предвид събитията в международен план от последните месеци. В тази връзка г-жа Иванова изрази надежда подобни злонамерени актове да не се случват на територията нито на Република България, нито на Софийска област, като подчерта, че както населението, така и всички институции в регионален и национален план, трябва да бъдат подготвени за реакция при подобни кризисни ситуации. Изтъквайки важността на превантивните мерки за осигуряването на сигурност, Областният управител пожела на участниците в двудневния семинар ползотворна дискусия, която да успеят да съчетаят с приятни моменти, възплозвайки се и опознавайки природните богатства на община Долна баня и региона.

D BANQ 555

Като домакин, кметът на община Долна баня г-н Владимир Джамбазов приветства колегите си от общинските администрации, изказвайки увереността си, че подобни събития ще донесат ползи за всички участващи общини както чрез обмяната на опит и добри практики, така и чрез нови идеи, които да бъдат приложени на практика. Той изказа задоволството си от факта, че община Долна баня е от първите домакини на подобни форуми на АБГР и призова предствителите на участващите общини към разширяване на сътрудничеството помежду им в различни аспекти, обръщайки внимание на проблемите, с които се сблъскват местните администрации в ежедневната си работа.

D BANQ 444

В рамките на официалната част на семинара, г-н Джамбазов получи награда в категория „Развитие на туризма“, присъдена му на 12-то Общо събрание на Асоциацията на българските градове и региони.

D BANQ 666

Приветствия към участниците бяха изпратени от Вицепремиера и Министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова и от г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО-София град.

D BANQ 777

Лектори на семинара бяха проф. д-р Ненко Дойков, проф. д-р Никифор Стефанов и проф. д-р Томо Борисов от Висше училище по сигурност и икономика - град Пловдив. Те представиха темите „Терористични атаки в населени места. Превенция и противодействие“, „Инциденти с химически, биологически и радиоактивни материали. Био и агротероризъм“ и „Психофизически модел за самозащита и оцеляване на населението при извънредни ситуации“. Семинарът „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р. България“ включва още дискусии и работа на участниците по групи.

Търсене

Избор на език

Областен управител

Предстоящи събития

25.07.2016 г. – понеделник

16.00 ч.Министерство на икономиката

Заседание на Междуведомствена работна група за изпълнение на ПИП „Света София“.

26.07.2016 г. – вторник

11.00 ч. Заседателна зала на ОА-V етаж

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-София.

14.00 ч. Областна администрация

Месечен прием за граждани на Областния управител.

27.07.2016 г. – сряда

10.00 ч. Заседателна зала на ОА-V етаж

Заседание на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана на Република България.

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?